Nie mam jeszcze konta   Zapomniałem hasła          

"Dziewczyny na okładki" >> Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE „DZIEWCZYNY NA OKŁADKI”

 

Organizatorem comiesięcznego konkursu „Dziewczyny na okładki” jest Agencja Wydawnicza TECHNOPOL.
Wyboru tej najpiękniejszej dokonują internauci. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej dziewczyny, która uzyska najwięcej głosów internautów, wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej w firmie AKPA Polska Press w Warszawie, w której sesje zdjęciowe wykonywane są wszystkim polskim gwiazdom i celebrytom www.akpa.pl i publikacja zdjęcia zwyciężczyni konkursu na okładce wysokonakładowego czasopisma Wydawnictwa TECHNOPOL. 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 

Kandydatka zgłaszająca się do konkursu „Dziewczyny na okładki” musi spełniać warunek ukończenia 18 lat. Kandydatki niepełnoletnie powinny przesłać zgodę rodziców na udział w konkursie. Zgłoszenia można dokonać listownie listem poleconym na adres: Agencja Wydawnicza Technopol, Al. Armii Krajowej 12/30, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem na kopercie Konkurs "Dziewczyny na okładki", internetowo poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia lub za pomocą poczty mailowej na adres:  wydawnictwo@technopol.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

zdjęcie portretowe – samej buzi. Zdjęcie powinno być w miarę dobrej jakości. Jest to w interesie samej kandydatki, ponieważ głosowanie internautów odbywa się jedynie na podstawie zgłoszonych zdjęć. Zdjęcia kandydatek powinny być aktualne (wykonane nie później niż 6-miesięcy temu). Nadesłane zdjęcia do konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

-  oświadczenie podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydatkę, o następującej treści:

"Ja niżej podpisana oświadczam że, zapoznałam się z Regulaminem Konkursu "Dziewczyny na okładki" organizowanego przez Agencję Wydawniczą "TECHNOPOL" w Częstochowie i wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na okładkach czasopism wydawnictwa "TECHNOPOL" oraz przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu "Dziewczyny na okładki". Mam pełne prawo do wykorzystywania i publikowania zdjęcia wysłanego do konkursu i niniejszym przekazuję to prawo Agencji Wydawniczej TECHNOPOL"

 

Druk oświadczenia jest do pobrania i wydrukowania w formularzu zgłoszeniowym

Wysyłając oświadczenie mailowo należy go wcześniej własnoręcznie i czytelnie podpisać, a następnie zeskanować i wysłać mailem razem ze zdjęciem.
W przypadku osób niepełnoletnich, na oświadczeniu, pod czytelnym podpisem kandydatki musi się dodatkowo znaleźć własnoręczny i czytelny podpis przynajmniej jednego z rodziców wyrażającego zgodę na udział córki w konkursie "Dziewczyny na okładki".

Zgłoszenia do konkursu powinny być dokonywane przez same kandydatki, a nie w ich imieniu przez inne osoby.

 

 

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 

Konkurs „Dziewczyny na okładki” ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wstępnej weryfikacji nadesłanych zdjęć. Oprócz zdjęć na stronie www.technopol.pl zostaną zamieszczone podstawowe informacje: imię i nazwisko kandydatki, a także miejscowość zamieszkania. W czasie trwania konkursu, każda z kandydatek zachowuje prawo do wycofania się w dowolnym momencie z udziału w nim, a co za tym idzie, do usunięcia z konkursowej strony internetowej jej zdjęcia i wszelkich danych jej dotyczących, po uprzednim nadesłaniu na adres organizatora konkursu „Dziewczyny na okładki” stosownego oświadczenia kandydatki.

 

ZASADY GŁOSOWANIA

 

Wyłonienie laureatki konkursu odbywa się w drodze głosowania internetowego poprzez stronę www.technopol.pl. Głosujący ma jeden głos i może zagłosować tylko na jedną, wg niego, najładniejszą dziewczynę. Aby zagłosować należy nacisnąć przycisk: „Głosuj”. Przyciski umieszczone są pod każdym ze zdjęć zgłoszonych kandydatek. Głosy zliczane są automatycznie i na bieżąco wyświetlane sumy tych głosów.
Zakończenie konkursu w danym miesiącu, następuje ostatniego dnia miesiąca o godz. 24.00, a ogłoszenie jego wyników do trzech dni następnego miesiąca.

System sprawdza rzetelność oddawanych głosów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kandydatka może zostać zdyskwalifikowana.

 

NAGRODY

 

Nagrodą dla zwyciężczyni konkursu jest profesjonalna sesja zdjęciowa w firmie AKPA Polska Press wykonana na koszt TECHNOPOLU oraz płyta CD ze zdjęciami z tej sesji i publikacja wybranego przez Wydawnictwo zdjęcia z sesji na okładce magazynu krzyżówkowego "TECHNOPOLU". O terminie sesji zdjęciowej oraz czasie publikacji zdjęcia na okładce informujemy zwyciężczynie mailowo.


Wydawnictwo Technopol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie.

Wydawnictwo Technopol 2018