Nie mam jeszcze konta   Zapomniałem hasła          

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSACH INTERNETOWYCH „KRZYŻÓWKI ON-LINE”


1. Organizatorem comiesięcznego, konkursu „Krzyżówki on-line” jest Wydawnictwo Technopol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Użycie nazwy konkursu oraz jego znaku firmowego przez inne podmioty, zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych, wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
2. Udział internautów w konkursach kolejnych edycji "Krzyżówki on-line” jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Każdy uczestnik konkursów musi mieć co najmniej 13 lat i być zarejestrowany (przez wypełnienie formularza rejestracyjnego) jako użytkownik w systemie "Krzyżówki on-line".
a. Informujemy, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Wydawnictwa Technopol Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie tych danych. Jednocześnie informujemy, że uczestnicy konkursów "Krzyżówki on-line" Wydawnictwa Technopol Sp. z o.o. mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania (Dz.U.97.133.883).
b. W przypadku podania przez gracza (uczestnika) fikcyjnych lub niepełnych danych osobowych, dane takiego gracza mogą być usunięte z naszej bazy natychmiastowo.
c. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Agencji Wydawniczej "Technopol" oraz wydawnictw kurencyjnych.
d. Każdy uczestnik konkursów w danym miesiącu może być zarejestrowany tylko 1 raz na to samo imię, nazwisko i adres - niezależnie od ilości posiadanych adresów mailowych i haseł. W przypadku większej liczby rejestracji  dane takiego gracza mogą być usunięte z naszej bazy natychmiastowo.
e. W konkursie nie można wykorzystywać programów komputerowych, jak również rozwiązywać krzyżówek korzystając z wiedzy zdobytej poprzez inne rozwiązujące osoby. System posiada zabezpieczenia przed takimi działaniami, a użytkownik stosujący nagminnie te praktyki może zostać natychmiastowo zdyskwalifikowany.
f. Administrator ma prawo usunąć z systemu Użytkownika, jeżeli według jego oceny zachodzi podejrzenie nieuczciwej gry.
4. Osoba, która nie jest zarejestrowanym uczestnikiem systemu "Krzyżówki on-line”, może po wejściu na stronę pobrać jednorazowo krzyżówkę do rozwiązania bez wcześniejszego zarejestrowania się. Po jej odrzuceniu lub rozwiązaniu bez rejestracji należy powtórnie wejść na stronę i zarejestrować się.
5. Można uczestniczyć w dowolnej liczbie konkursów danej edycji rocznej "Krzyżówki on-line”.
6. Konkurs polega na rozwiązaniu jak największej liczby krzyżówek w ciągu całego miesiąca, za które otrzymuje się określoną liczbę punktów.
7. Za rozwiązanie każdej krzyżówki zawodnik otrzymuje określoną ilość punktów, która sytuuje go na odpowiednim poziomie w kolejności alfabetycznej, na liście wyników uczestników danej edycji.
a. W czasie jednego logowania za każdy brak rozwiązania krzyżówki otrzymuje się określoną ilość punktów karnych.
b. Za rezygnację po prawidłowym rozwiązaniu przed, jak i po zarejestrowaniu wyniku, punkty karne nie są naliczane.
c. Przejście na poszczególne poziomy jest uzależnione od ilości uzyskanych punktów, jednak na każdym z etapów ilość krzyżówek jest ograniczona i wyczerpanie wszystkich może uniemożliwić przejście na wyższy poziom i dalszą grę. Gracz jest informowany na bieżąco o poziomie (laik, uczeń, student, znawca, mistrz, geniusz), na jakim znajduje się w danym momencie. 
8. Uczestnik (gracz) systemu "Krzyżówki on-line” może przesyłać swoje opinie i uwagi na temat zauważonych usterek i błędów (reklamacje).
a. Reklamacje dotyczące konkursów danej edycji będą rozstrzygane przez Wydawnictwo po jej zakończeniu.
9. Użytkownicy mogą w sposób nieskrępowany przesyłać do Wydawnictwa swoje uwagi i opinie na temat konkursu strony, jednak muszą powstrzymać się od stosowania wulgarnego, agresywnego lub niewłaściwego słownictwa na naszych stronach. Nieposzanowanie tego zakazu może spowodować odebranie dostępu do systemu "Krzyżówki on-line” i usunięcie z bazy użytkowników.
a. Informujemy, że treści powszechnie uważane za niecenzuralne oraz niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem będą przez nas natychmiast usuwane.
10. W/w zasady udziału w edycjach systemu "Krzyżówki on-line” obowiązują do momentu odwołania - o wszelkich zmianach w Regulaminie (zasadach udziału) użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej.

Wydawnictwo Technopol 2018