Nie mam jeszcze konta   Zapomniałem hasła          

Pomoc

ZASADY ROZWIĄZYWANIA "Krzyżówki on-line

 

1. Co miesiąc umieszczamy na naszej stronie KRZYŻÓWKI ON-LINE zestaw "Krzyżówki on-line” on-line do rozwiązania. Przed rozwiązaniem należy się zarejestrować jako uczestnik konkursu (wypełniając stosowną ankietę) lub po jej rozwiązaniu. Bez uprzedniej rejestracji możemy jedynie trzykrotnie podjąć próbę otwarcia nowych krzyżówek do rozwiązania. Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło składające się z liter ukrytych na zaznaczonych kolorowymi cyframi polach w diagramie krzyżówki. Jeśli w czasie rozwiązywania krzyżówki we wszystkie tak zaznaczone pola zostaną wpisane prawidłowe litery, wówczas osoba rozwiązująca krzyżówkę zostanie automatycznie poinformowana o tym, że już może wysłać rozwiązanie. 

2. Aby wysłać rozwiązanie należy: 
a. wybrać z menu krzyżówki WYSŁANIE/WYŚLIJ,
b. wypełnić formularz zgłoszenia (który powinien pokazać się po kliknięciu na WYŚLIJ) lub zalogować się, gdy jesteśmy już zarejestrowanym uczestnikiem konkursu,
c. kliknąć na przycisk WYŚLIJ w formularzu zgłoszenia (gdy wszystko jest w porządku, pojawia się napis TWOJE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE). Tylko w ten sposób wysłane zgłoszenia biorą udział w konkursie.

3. Po wysłaniu rozwiązania, można - jeśli oczywiście ma się na to ochotę - próbować rozwiązać następne krzyżówki. Rozwiązania można przysyłać do godz. 24.00 ostatniego dnia miesiąca, w którym ukazały się krzyżówki.

4. Odgadywanie wyrazów i wpisywanie ich w diagram.
Z prawej strony diagramu znajdują się definicje wyrazów. Po najechaniu kursorem na wybraną definicję, kliknij lewym przyciskiem myszki. Definicja zostanie podświetlona. Podświetlone zostaną również te kratki w diagramie, w które należy wpisywać odgadywany wyraz.

5. Zmiana kierunku wpisywania z poziomo na pionowo i odwrotnie.
Aby zmienić kierunek wpisywania wyrazu w diagramie z poziomo na pionowo i odwrotnie, wystarczy kliknąć po raz drugi w wybraną kratkę diagramu.

6. Polskie litery:
Polskie znaki otrzymujemy pisząc z wciśniętym klawiszem PRAWY ALT.

7. Wymagania aplikacji "krzyżówka"
Do funkcjonowania aplikacji "krzyżówka" niezbędne jest posiadanie/zainstalowanie środowiska Java firmy Microsoft lub Sun Microsystems. W celu instalacji takiego oprogramowania jeśli nie zostanie zainstalowane automatycznie należy wejść na stronę http://www.java.com/en/download i postępować wraz ze wskazówkami podanymi na tej stronie.

Wydawnictwo Technopol 2018